Nieuws

Zorgkantoren publiceren laatste deel van nieuwe meerzorgsystematiek

Leestijd: 0 minuten
02 september 2022

Zorgkantoren hebben het tweede en laatste deel van de nieuwe systematiek voor het aanvragen van meerzorg gepubliceerd; “de rekentool”. Ook hebben zorgkantoren een verantwoordingsdocument en het toetsingskader hoe gekeken wordt naar een meerzorgaanvraag toegevoegd. Samen met de eerder gepubliceerde vragenlijsten voor de individuele - en groepsmeerzorg en het beleidsdocument: ”Samenwerken aan passende Meerzorg” is de nieuwe meerzorgsystematiek nu compleet.

meerzorg

Al deze documenten zullen te vinden zijn op de websites van de zorgkantoren,  zoals al te vinden op de site van CZ (helemaal onderaan onder Downloads, Nieuwe systematiek (1 oktober 2022)).  

Invoering in fases

Zoals zorgkantoren eerder hebben gecommuniceerd wordt de nieuwe systematiek voor meerzorg geleidelijk ingevoerd. Dit ziet er als volgt uit:

  • Nieuwe aanvragen vanaf 1-10-2022 op basis van de nieuwe systematiek.
  • Her-aanvragen individueel vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek.
  • Her-aanvraag groepsmeerzorg vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek.

De reguliere aanvraagtermijnen uit het voorschrift zorgtoewijzing 2022 gelden. Dat betekent dat individuele her-aanvragen minimaal 12 weken voor het verlopen van de beschikking ingediend dienen te worden bij het zorgkantoor. Voor een groot aantal cliënten zal daarom tussen oktober/december 2022 een her-aanvraag ingediend moeten worden. Is dat niet haalbaar? Treed daarover dan in overleg met uw zorgkantoor.

Bestuurlijke weging volgt

Enkele medewerkers van aanbieders en de VGN zijn bij de ontwikkeling van deze nieuwe meerzorgsystematiek betrokken geweest via de inhoudelijke en financiële werkgroep van ZN. Vooralsnog is ons beeld dat de systematiek inhoudelijk een verbetering is ten opzichte van huidige systematiek; er is terecht meer nadruk op de context en zorgintensiteit. Financieel en administratief lijkt de nieuwe systematiek hooguit neutraal te scoren ten opzichte van de oude systematiek. Over de systematiek als geheel en de impact die de overstap van de oude naar de nieuwe systematiek heeft, spreken twee bestuurlijke adviescommissies van de VGN later deze maand. De centrale vraag is “wat hebben aanbieders nodig om deze nieuwe systematiek succesvol te kunnen implementeren?”. Vervolgens zullen we daarover in gesprek gaan met ZN.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch