Nieuws

IZZ maakt Individuele Premie Incasso mogelijk

12 augustus 2021

IZZ heeft het mogelijk gemaakt om over te stappen op Individuele Premie Incasso. Hierdoor hoeft de premie-inning van de IZZ-ziektekostenverzekering van werknemers niet meer via de salarisadministratie van de werkgever te lopen. De VGN heeft hier, samen met andere brancheorganisaties, afgelopen jaren bij IZZ voor gepleit om zo de administratieve lasten van werkgevers te beperken.

Rekenmachine

Meer informatie over de mogelijkheden en gevolgen is te lezen in de hieronder bijgevoegde documenten van IZZ. Belangrijk om te weten is dat het geen verplichting betreft maar een mogelijkheid. Als er binnen de organisatie gekozen wordt voor de Individuele Premie Incasso geldt dit wel voor alle werkzame IZZ-verzekerde medewerkers. Bovendien vraagt de omzetting tijd en zorgvuldigheid en het zal niet voor alle organisaties tegelijk kunnen. Voor aanmelding, planning en afstemming neemt u contact op met IZZ. Mocht u andere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Muriël van Rijn (mvanrijn@vgn.nl).

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn