Nieuws

Jaarstukken 2016 Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

20 juni 2017

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (en zijn voorgangers sedert 1961) doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

kerndocumenten

Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie. Deze kan vaststellen of in een concreet geval de Governancecode wel of niet geschonden is. De Governancecommissie doet op grond hiervan uitspraak.

De VGN draagt zowel zorgbestuurders als toezichthouders voor als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

In de bijlage vindt u de jaarstukken over 2016 van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, bevattende de jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur van de Stichting en het jaarverslag van de voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en van de Governancecommissie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: