Jaarverslag Waarborgfonds 2018: garantievolume laag, maar opgaande lijn lijkt ingezet

In 2018 is door het WFZ garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (2017: 247 miljoen euro). Toch lijkt zich een opgaande lijn in te zetten qua investeringsplannen.

Een eerste signaal dat er sprake is van een opleving in investeringsplannen van zorginstellingen is het oplopende garantietegoed. Naast de 100 miljoen aan garanties die daadwerkelijk werden opgenomen, zat er eind 2018 ruim 300 miljoen euro aan eerder door het WFZ gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’ (eind 2017 was dit ongeveer de helft). Deze toezeggingen kunnen in de komende jaren worden verzilverd. Een tweede signaal is het toenemende aantal nieuwe garantieverzoeken. In 2018 werden 43 borgingsverzoeken afgehandeld (waarvan er 37 geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd). Dit is een lichte toename (+16%) ten opzichte van 2017 waarin 37 verzoeken werden afgehandeld (waarvan er 23 werden gehonoreerd). Ook het aantal nieuwe aanvragen (10) in de eerste twee maanden van 2019 ondersteunt het beeld van een licht stijgende lijn. 

Het gemiddelde weerstandsvermogen in de gehandicaptenzorg liep op van 29.4% naar 30.8%.

In het jaarverslag wordt benadrukt dat de financiële situatie van het WFZ goed is. Op grond van risicoberekeningen wordt geconcludeerd dat, mochten zich de komende jaren al opnieuw faillissementen van zorginstellingen voordoen, de hier uit voortvloeiende garantieschade naar alle waarschijnlijkheid probleemloos kan worden opgevangen met het aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro. 

Het integrale jaarverslag kunt u via deze link downloaden. De samenvatting van het jaarverslag voegen we als samenvatting bij.