Nieuws

Jeugdbranches en VNG zetten in op zeven actiepunten

30 maart 2016

Op 9 maart was er een bestuurlijk overleg tussen jeugdbranches en VNG. Kernuitkomst van het overleg is dat BGZJ en VNG onnodige bureaucratie gezamenlijk willen bestrijden. Om de andere verbeteringen te versnellen pakken we zeven actiepunten gezamenlijk op. In de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn vertegenwoordigd Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en GGZ Nederland.

geschilderde cijfers op witte achtergrond

Onnodige bureaucratie

BGZJ en VNG signaleren dat er nog te veel bureaucratie is, hetgeen afleidt van de bedoeling van de Jeugdwet.  Het bestrijden van onnodige bureaucratie is een opgave voor alle partijen, die ook van bestuurders de aandacht vraagt. BGZJ en VNG willen dat ouders en kinderen op eenvoudige wijze de hulp en ondersteuning krijgen die hen past.

Zorglandschap in beweging

Op de agenda van het overleg van begin maart stond ook de concretisering van onze gezamenlijke visie ‘Ruimte voor jeugdhulp’. In februari was er een 24-uurs bijeenkomst tussen gemeenten, aanbieders, VWS, VenJ en Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) over de specialistische jeugdhulp.  De praktijk blijkt weerbarstig. Dat is niet vreemd: partijen zijn immers nog maar kort met elkaar op weg en de hervorming is ingrijpend. Maar dat betekent niet dat we geen oog moeten hebben voor de risico’s. 

 

VNG en BGZJ: zeven actiepunten:

Om de verbeteringen te versnellen hebben VNG en BGZJ besloten de volgende zeven actiepunten gezamenlijk op te pakken.
1. We bepalen samen jaarlijks hoe het staat met de uitvoering Ruimte voor jeugdhulp: vertalen in toekomstscenario’s.
2. De VNG spant zich bestuurlijk in om bestaande regio’s in jeugd te behouden en versterken.
3. Landelijke specialistische functies blijven van belang in een decentraal stelsel.
4. Oproep: benoem een kwartiermaker om regie tussen regio´s te organiseren en verbinding met TAJ te leggen in concrete casussen.
5. Jeugdbranches en VNG willen het woonplaatsbeginsel vereenvoudigen en verzoeken daarnaast de TAJ om vroegtijdig ondersteuning te bieden.
6.BGZJ en VNG werken uit wat een fair tarief is, geredeneerd vanuit wat aanbieders nodig hebben.
7. We moeten terug naar de bedoeling van de Jeugdwet. Het bestrijden van onnodige bureaucratie is een opgave voor alle partijen die ook aandacht van bestuurders vraagt.

Uitkomsten bestuurlijk overleg VNG-BGZJ d.d. 9 maart 2016

In aanloop naar het AO Jeugdhulp van 31 maart heeft het BGZJ een brief gestuurd aan de vaste commissies van VWS en V&J. Lees meer

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: