Nieuws

Kamer debatteert over toegankelijker stemproces

10 juli 2018

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheid voor hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook geeft de minister gehoor aan de oproep dat mensen met een beperking zelf moeten worden betrokken bij het toegankelijker maken van verkiezingen. Ze gaat met belangenorganisaties in gesprek en past, indien nodig, daarna de Kieswet aan. Dit heeft zij toegezegd in het debat over kiesrechtzaken op 4 juli. 

Hulp bij het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking van belang om hun recht op politieke participatie te kunnen uitoefenen. In aanloop naar het debat hebben verschillende partijen als College Rechten van de Mens, cliëntenorganisaties en de VGN er op aangedrongen dat ook kiezers met een verstandelijke beperking hulp moeten kunnen krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Ook de Kiesraad heeft hier onlangs voor gepleit. Nu kunnen alleen kiezers met een lichamelijke beperking hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om te stemmen, zoals met een stemcomputer. 

Vereenvoudigen stemproces

De minister vindt dat zoveel mogelijk kiezers zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen. Ook is de wens voor een nieuw en eenvoudiger stembiljet groot. Vier gemeenten hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met een stemmal voor blinden en slechtzienden geëxperimenteerd. Aan het maken van deze mallen zijn hoge kosten verbonden, aangezien de mal voor elke verkiezing opnieuw gemaakt moet worden. Een nieuw stembiljet zou dit makkelijker maken.
Elektronisch stemmen kan ook een rol spelen in het vergroten van de toegankelijkheid. In het najaar krijgt de kamer ook een voorstel voor de aanpassing van het stembiljet en komt er een vervolgoverleg over de kosten en mogelijkheden van elektronisch stemmen.

Fysieke toegankelijkheid stemlokalen

Ook zegt de minister toe dat stemlokalen per 1 januari 2019 toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten, dan moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met fysieke beperking. De minister komt in september met aanvullende plannen om deze toegankelijkheid verder te vergroten.
Op vragen van de kamer op welke wijze rapportage over de voortgang plaatsvindt, liet de minister weten de resultaten van de monitor mee te willen nemen in de voortgangsrapportage van de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

De Minister heeft toegezegd de Kamer in het najaar te informeren over resultaten van het overleg over hulp aan mensen met een verstandelijke beperking.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: