Nieuws

Kennisinfrastructuur complexe doelgroepen binnen de langdurige zorg

30 september 2021

In opdracht van de minister van VWS is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) eind oktober 2019 ingericht om regie te nemen over het realiseren een expertise- en kennisinfrastructuur voor tien doelgroepen, die voldoen aan hoog complex/laag volume.

Vanuit de CELZ komt de volgende informatie: 

De expertise- en kennisinfrastructuur voor doelgroepen met een (zeer) laag volume (tot maximaal 1.500 cliënten) en een zeer complexe zorgvraag is onvoldoende georganiseerd en beschikbaar. Hierdoor krijgen cliënten mogelijk niet de gespecialiseerde zorg die bij ze past. In 2019 zijn tien doelgroepen gedefinieerd die voldoen aan de criteria laag volume, hoog complexe zorgbehoefte, en waarbij de zorg geleverd wordt vanuit de Wlz. Voor deze doelgroepen wordt een structuur ingericht om de zorg te verbeteren door het vergroten van kennis en expertise. Voor meer informatie zie de bijlage.

De adviesrapporten LVB+ en EVB+ die zijn ingediend bij de CELZ zijn hier te vinden. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude