Nieuws

Kort geding inkoopbeleid krijgt snel een ontknoping

28 september 2023

De rechter heeft slechts een week nodig om te komen tot een uitspraak over het kort geding dat de VGN en 58 leden hebben aangespannen tegen zes zorgkantoren over het zorginkoopbeleid. Op 6 oktober wordt bekend of de eis van de VGN wordt ingewilligd om het inkoopbeleid 2024-2026 te herzien.

vrouw in toga slaat met hamer

Maximale gedaan 

De eisende VGN en de gedaagde zorgkantoren namen op 28 september flink de tijd om hun standpunten in twee termijnen aan de rechter voor te leggen. Na afloop kon een voorzichtige balans worden opgemaakt. “We hebben ons punt goed gemaakt,” concludeerde VGN-directeur Theo van Uum na het verlaten van de rechtszaal. “Er is het maximale gedaan om de situatie te duiden waarin de sector verkeert. En waar we in terecht dreigen te komen. Dat resulteerde voorafgaande aan dit kort geding al in een aanpassing van het richttarief met 0,3%, het schrappen van de korting op grond van de meerjarencontractering voor het jaar 2024 en het verdwijnen van de korting op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) bij enkele lage zorgprofielen.”  

Veel aandacht 

De VGN kijkt ook tevreden terug op de media-aandacht die er was voor het kort geding. “En ik vond dat de aanwezige zorgbestuurders uitstekend gebruik hebben gemaakt van hun spreekrecht.” Van Uum doelde op de bijdragen van Ernst Klunder (’s Heeren Loo) en Jan Naaktgeboren (Bartiméus), die vooral met treffende casuïstiek de rechter, alle advocaten en de zaal muisstil kregen. Ook uitspraken over de zware financiële tijden die de aanbieders momenteel doorstaan, maakten indruk. “Dit kortingsbeleid met lagere tarieven verhoudt zich niet tot de grote inzet van betrokken zorgpersoneel,” vatte Naaktgeboren samen. “Ik weet niet hoe ik m’n begroting 2024 rond moet zien te krijgen,” benadrukte Klunder.  

Vaker bezwaar maken 

Opvallend was daarna dat de eisers en gedaagden op aandringen van de rechter overeen kwamen dat er voor de zorgaanbieders ruimte moet komen om jaarlijks bezwaar te maken tegen het richttariefpercentage. “Dat biedt uitzicht op de mogelijkheid om indien nodig jaarlijks bezwaar te maken,” stelde Van Uum vast. “Dat is toch wat anders dan nu voor drie jaar tekenen bij het kruisje.”  

Samen optrekken 

Verder gaf de directeur aan het gevoel te hebben dat het begrip en de bereidheid bij de zorgkantoren toeneemt om meer samen op te trekken naar politiek Den Haag, als het beleid van VWS en de Nza daar om vraagt. “In verkiezingstijd en de formatie die daarop volgt zie ik dit toch alvast als een opbrengst.”  

Uitspraak volgt op vrijdag 6 oktober.  

In de media

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven