Nieuws

Leernetwerk 'Goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen'

19 juni 2017

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen, waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij 'gewone' ouderen. In het leernetwerk 'Goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen' kunnen 10 organisaties aan de slag met verschillende vraagstukken, op zoek naar nieuwe kennis en antwoorden op vragen. 

Ouderen in het Vizier leverde in 2016 een brede inventarisatie op over kennisvragen die er leven en kennisbronnen die diverse groepen raadplegen. Eén van de aanbevelingen uit de rapportage van deze inventarisatie: organiseer de kennis naar de indeling ‘gedrag, gezondheid en participatie’ en pas daar de kennisbronnen, de aanpak en de methodieken op aan. Zo breng je de ingrediënten voor een professionele leidraad ‘goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen’ bij elkaar.

Leidraad

Het is de bedoeling dat tien zorgaanbieders deze leidraad binnenkort, onder begeleiding van Vilans, in gebruik gaan nemen. In een actief leernetwerk gaan deze organisaties de leidraad in de praktijk gebruiken, met ondersteuning van coaches. Leerervaringen worden opgehaald en gedeeld. In een buitenring kijken dertig organisaties/locaties mee.

Belangrijk uitgangspunt bij de implementatie is het 70:20:10-principe: professionals leren voor 70% op de werkvloer (informeel leren), 20% door coaching en feedback en 10% door formele training. Zo ontstaat een integrale aanpak, waarbij toepassing in de praktijk centraal staat. Dit draagt bij aan de lerende organisatie.

Waarom deelnemen?

De kennisbronnen, plannen van aanpak en de methodieken over goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen worden doorlopend verzameld en op het Kennisplein overzichtelijk bij elkaar gebracht. Dit aanbod kan het lastig maken om te kiezen: wat is voor mijn organisatie relevant? De leidraad is een soort handleiding, praktisch van aard, die helpt bij het raadplegen van dit kennisdossier en bij het kiezen van bronnen en methodieken. De deelnemende organisaties krijgen dus toegang tot een actief netwerk en kunnen tussen september 2017 en oktober 2018 vier werkbijeenkomsten bijwonen, met inbreng van experts. Deelname is kosteloos.

Meer informatie en/of aanmelden? Neem contact op met Willy Calis of Judith Oosterom: 

W.Calis@Vilans.nl  - Telefoon: 06 - 22 81 01 75
J.Oosterom@Vilans.nl – Telefoon: 06 - 22 81 03 06

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven