Manager: Ruil tijdelijk van baan!

De ministeries van VWS en SZW bieden een ontwikkelprogramma aan voor ervaren managers binnen het sociaal domein: Trading Places. De deelnemers aan dit programma ruilen voor vijf maanden van functie met een manager bij een andere organisatie. Daarmee krijgen zij de kans kun perspectief te verbreden en hun managementvaardigheden te vergroten.

Ontwikkel jezelf, een ander kan dat niet doen

Betere samenwerking in de keten

De deelnemers aan het ontwikkelprogramma kunnen bijvoorbeeld ervaring opdoen bij een andere ketenorganisatie. Bijvoorbeeld bij een ministerie, een andere zorgaanbieder, gemeente, zorgverzekeraar of welzijnsorganisatie. De ministeries hopen dat Trading Places op deze manier ook bijdraagt aan een betere ketensamenwerking in het sociaal domein.

Vanaf februari 2020

Deelnemers volgen voor en tijdens de ruilperiode een vijfdaags trainingsprogramma. Na de ruilperiode keert de manager weer terug naar zijn eigen organisatie. De ruilperiode staat al vast: 1 februari tot en met 30 juni 2020. Het programma richt zich op de midden-managers (zorg én staf). Dus managers die circa 10 tot 25 professionals aansturen of 15 tot 100 uitvoerende medewerkers, inclusief een tussenlaag met operationeel leidinggevenden.

Brochure

Nieuwsgierig als manager? Iets voor managers in uw organisatie? Bijgevoegd treft u de  programmabrochure met alle informatie.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gerard Schoep
Telefoonnummer
06-51342874
portretfoto van Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van