Nieuws

Marjolijn Heerings wint de Ds. Visscherprijs 2024 voor haar proefschrift

Leestijd: 2 minuten
18 maart 2024

Dr. Marjolijn Heerings is bekroond met de prestigieuze Ds. Visscherprijs 2024 voor haar proefschrift ‘The good care relationship in long term care: attending to ethical tensions and burdens’. De prijsuitreiking vond plaats in Nijmegen, waar uit achttien inzendingen haar werk als winnaar werd gekozen.

Ds. Visscher Prijs
De drie winnaars: dr. Karlijn Pellikaan, dr. Marjolijn Heerings en dr. Miriam Zaagsma

Nieuw concept: ‘collective tinkering’ (gezamenlijk uitvogelen)

Heerings' etnografische studie werpt, volgens de jury, een diepgaand licht op de zorgrelatie tussen zorgontvangers en zorgverleners in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderenzorg, en de ethische dilemma's die daarbij kunnen ontstaan. Haar werk benadrukt nieuwe en relevante concepten zoals 'collective tinkering' (gezamenlijk uitvogelen) en 'the burden of support' (de last van ondersteuning), die de reflectie op zorgrelaties aanscherpen. Deze inzichten bieden een waardevolle spiegel voor beleidsmakers en praktijkmensen, waardoor bewustwording ontstaat over de complexiteit van zorgwaarden.

‘Een spiegel voor beleidsmakers en praktijk’

‘De inzichten en sterke reflectie die zij op basis van haar onderzoek heeft beschreven, bieden als het ware een spiegel voor beleidsmakers en praktijk. Een spiegel opdat bewustwording ontstaat dat aandacht en reflectie voor normatieve complexiteit van waarde is. Het proefschrift geeft stof tot nadenken, op praktijk- en beleidsniveau’, aldus de jury.

Tweede prijzen

 Naast Heerings ontvingen dr. Karlijn Pellikaan, met haar proefschrift Improving medical care for adults with Prader-Willi syndrome, en dr. Miriam Zaagsma, met haar proefschrift The added value of on-demand support. Experiences with DigiContact: 24/7 available support for independently living people with intellectual disabilities, beiden de tweede prijs. Hun proefschriften voorzien in kennisbehoeften in wetenschap, de praktijk en op beleidsniveau en dragen bij aan betere zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Ds. Visscherprijs

De Ds. Visscherprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan de auteur van een uitzonderlijke dissertatie die van belang is voor mensen met een verstandelijke beperking. De jury, bestaande uit prof. dr. Petri Embregts (voorzitter), dr. Marjolein Herps (jurysecretaris), dr. Carien Beurskens (bestuurslid Ds. Visscherfonds), prof. dr. Bea Maes, prof. dr. Xavier Moonen, prof. dr. Geraline Leusink en dr. Sandra Mergler, beoordeelt de proefschriften op wetenschappelijke kwaliteit, innovatie, maatschappelijke relevantie en valorisatie. De Ds. Visscherprijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds in samenwerking met het tijdschrift NTz.

Informatie

Meer informatie over de prijsuitreiking, zoals het juryrapport, de samenvattingen van de dissertaties en de presentaties van de drie genomineerden, zijn te lezen op www.dsvisscherfonds.nl en op www.ntzonline.nl (Ds. Visscherprijs). In Markant verscheen een interview met tweedeprijswinnares Miram Zaagsma.

Meer informatie: Marjolein Herps, jurysecretaris Ds. Visscherprijs, jurysecretariaat@dsvisscherfonds.nl.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: