Nieuws

Markttoezicht van NZA naar ACM

12 februari 2015

Het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgspecifieke fusietoets en het instrument van deAanmerkelijke Marktmacht (AMM)) gaat over van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt. Dat schrijft Minister Schippers in haar brief van 6 februari jl. aan de Tweede kamer.

Minister Schippers informeerde de Tweede Kamer in deze brief over de maatregelen die het kabinet wil nemen om de zorg op lange termijn betaalbaar te houden en kwaliteit van zorg te verbeteren. Eén van
de voorgenomen maatregelen houdt in dat de Minister van VWS ruimere taken en bevoegdheden krijgt die horen bij de beleidsverantwoordelijke minister (AMM, zorgspecifieke fusietoets), waaronder de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Deze pagina is een onderdeel van: