Nieuws

Matrices als hulpmiddel bij keuze samenwerkingsvorm

06 januari 2014

Op de ledenbijeenkomst van 9 december 2013 over samenwerken in het sociale domein heeft Van Doorne advocaten gesproken over de juridische vormen voor samenwerking. VanDoorne heeft de samenwerkingsvormen die in deze ledenbijeenkomst zijn besproken in een schema op een rijtje gezet. Hiermee heeft u een handig hulpmiddel bij het maken van een keuze voor de juridische vorm voor samenwerking (bijlage matrices).

De juridische vormen voor samenwerking komen ook aan bod in het onderdeel Samen Inschrijven van de Juridische Handreiking zorgverkoop van de VGN.

In matrix I staan voor de onderstaande drie samenwerkingsvormen op een aantal punten de onderscheidende aspecten kernachtig weergegeven.

  • samenwerkingsovereenkomst;
  • VOF;
  • rechtspersoon (stichting,coöperatie of bv);

Het betreft dan onder andere (o.a.) de zeggenschap, aansprakelijkheid, personeel, fiscaliteit. 

In Matrix II staan kernachtig de belangrijkste onderscheidende aspecten voor de drie bovengenoemde rechtspersonen uitgewerkt. Het betreft dan o.a. rendement, uiteindelijke zeggenschap, eigendom, toe/uittreden.