Nadere aanpassing budget Wlz 2015 en 2016

De staatssecretaris heeft op basis van het NZa-advies over de contracteerruimte 2015 besloten dat nog eens € 37 miljoen van de contracteerruimte zorg in natura naar het subsidiekader persoonsgebonden budget verschoven wordt. Dit leidt ook tot een doorwerking naar de beschikbare middelen in 2016.

wlz

NZa Advies

Naar aanleiding van signalen van onder ander de VGN over tekorten in de contracteerruimte, heeft de staatssecretaris de NZa gevraagd een geactualiseerd advies op te stellen over de landelijk toereikendheid van het Wlz kader 2015. De NZa komt tot de conclusie dat het landelijk kader voldoende moet zijn om alle gedeclareerde zorg (geëxtrapoleerd en met een veiligheidsmarge) te kunnen financieren. In het advies, dat vóór de herschikkingsronde van november is uitgebracht, heeft de NZa wel aangegeven dat er herschikking nodig is tussen de zorgkantoorregio’s en ook tussen pgb en zorg in natura. Eventueel kan ook in de nacalculatie nog een herschikking plaatsvinden. Hiertoe biedt de NZa beleidsregel nacalculatie 2015, die inmiddels is gepubliceerd, de mogelijkheid. Deze mogelijkheid bestond in voorgaande jaren niet.

Reactie VWS op NZa advies

De staatssecretaris geeft aan dat de zorgkantoren de conclusie uit het NZa advies onderschrijven en dat zij inmiddels afspraken hebben gemaakt over de verschuivingen. Hij neemt dan ook het NZa advies over om €37 miljoen over te hevelen van zorg in natura naar het pgb-kader.

Effecten op de beschikbare kaders 2015 en 2016

Voor 2015 betekent dit een extra verschuiving van € 37 miljoen van zorg in natura naar pgb.
Deze verschuiving en een eerdere verschuiving van € 43 miljoen (Prinsjesdag), worden verwerkt in het beschikbare Wlz-kader 2016.

Deze pagina is een onderdeel van