Nieuws

Aanpassing Wlz kader 2023

24 maart 2023

Minister Helder heeft besloten om €125 miljoen van de gereserveerde herverdelingsmiddelen beschikbaar te stellen voor de contracteerruimte Wlz 2023. De aanleiding hiervoor is de februari advies van de NZa. De NZa adviseerde in ieder geval €125 miljoen beschikbaar te stellen, maar gaf ook aan dat er nog veel onzekerheid is over wat er dit jaar nodig is. In augustus brengt de NZa nogmaals advies uit.

Geld

Wlz kader 2023

In het februari advies geeft de NZa aan dat er op basis van geëxtrapoleerde declaratiegegevens €125 miljoen extra nodig is. In het scenario op basis van indicatiegegevens zou zelfs €339 miljoen nodig zijn. Het verschil wordt vooral verklaard door een forse toename van indicaties in de V&V die nog niet uit de declaraties blijkt. Verder is er onzekerheid door het vroege moment van de prognose en over de instroom van GGZ-wonen.

De NZa constateert dat in de gehandicaptenzorg het gebruik van extramurale dagbesteding en vervoer in coronatijd veel lager was. Zij heeft daarom voor de prognose 2023 een correctie uitgevoerd.

De minister hoogt het kader nu op met  €125 miljoen, hiervan is €116 miljoen bestemd voor zorg in natura en €9 miljoen voor PGB. De NZa krijgt de opdracht dit over de zorgkantoren te verdelen.

Na het juli advies van de NZa wordt opnieuw gekeken of het kader toereikend is. Er is in ieder geval nog €125 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. De NZa verwacht dat deze ook nodig zullen zijn. Ook de zorgkantoren gaan al uit van een hoger tekort dan de huidige ophoging.

Innovatiemiddelen voor kleinschalige experimenten nog beschikbaar

De NZa geeft in het advies ook aan dat er nog middelen beschikbaar zijn voor de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten in de langdurige zorg. Voor 2023 is €13.6 miljoen aangevraagd en toegekend, terwijl er €20 miljoen beschikbaar is. In deze informatiekaart leest u hoe deze beleidsregel werkt.

Wlz kader 2022

De NZa geeft aan dat zij verwacht dat er over 2022 een bedrag van €214 miljoen overblijft van het kader. Het definitieve resultaat wordt na de nacalculatie 2022 bepaald.  

Toekomstbestendige zorg

Om de Wlz zorg betaalbaar en organiseerbaar te houden komt de NZa dit jaar met een advies over mogelijke stappen om te voorkomen dat de uitgaven blijven stijgen. Hierbij wordt gedacht aan scheiden van wonen en zorg, de aanspraak op de Wlz en het anders kijken naar indiceren voor de Wlz.