Nieuws

Negentien aanvragen voor subsidieoproep LVB in het sociaal domein

02 februari 2017

Samen met een onderzoeksinstelling, een praktijkorganisatie en de doelgroep konden gemeenten vanaf november vorig jaar tot eind januari 2017 subsidieaanvragen indienen voor kortdurend, praktijkgericht onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking in het sociaal domein. Dit leverde negentien aanvragen op, waarvan er komend voorjaar tien worden gehonoreerd. 

De oproep, vanuit Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, richtte zich speciaal op gemeenten. Het onderzoek moet aansluiten op een actueel probleem bij de gemeente over participatie van jongeren en jongvolwassenen tot 30 jaar met een licht verstandelijke beperking. De problematiek kan betrekking hebben op wonen, werk, vrije tijd, dagbesteding of onderwijs. De subsidieaanvragen zijn op diverse onderwerpen ingediend, zoals schoolverzuim, financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van LVB-ers in de wijk.

Een klankbordgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, zal de aanvragen beoordelen op relevantie en advies uitbrengen aan het bestuur van ZonMw. De indieners horen rond half april of hun aanvraag gehonoreerd is of niet.

Context

Gemeenten hebben een taak om zorg en ondersteuning van mensen met een beperking te organiseren. Gemeenten moeten ook uitvoering geven aan het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarbij meedoen aan de samenleving voorop staat. Deze gemeentelijke taken roepen (kennis)vragen op. De subsidieronde biedt de gelegenheid om deze vragen te beantwoorden.

Het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven