Nieuws

Nieuwe Subsidieoproepen voor Gewoon Bijzonder

03 november 2017

In deze ronde biedt het ZonMw programma Gewoon Bijzonder subsidies die gericht zijn op vraagstukken rond gezondheid, gedrag en participatie van mensen met EMB en hun familie en vrienden en van mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun familie, vrienden en begeleiders. Tot 12 december kunnen samenwerkingsverbanden hiervoor hun projectideeën indienen.

Subsidieoproep mensen met EMB en hun familie en vrienden

De focus van deze subsidie is op:

  • mensen met EMB (conform de definitie van het Platform EMB) en hun familie en vrienden
  • het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het verbeteren van de kwaliteit van leven
  • het opzetten van een duurzaam samenwerkingsverband in Nederland.

Maximaal €400.000 kan worden aangevraagd voor een set samenhangende projecten die gericht zijn op kennisontwikkeling, doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis, producten en/of innovaties.

Subsidieoproep mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun familie, vrienden en begeleiders

De focus van deze subsidie is op:

  • mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • familie, vrienden en begeleiders van de mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • opzetten van een duurzaam samenwerkingsverband in Nederland

Maximaal €400.000 kan worden aangevraagd voor een set samenhangende projecten die gericht zijn op kennisontwikkeling, doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis, producten en/of innovaties.

Meer informatie

Zie verder de website van ZonMw en de bijgevoegde pdf’s.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten