Nieuws

Nivel-onderzoek naar de capaciteit van verpleegkundig specialisten en physician assistants

21 oktober 2021

Het Nivel voert in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar de huidige capaciteit en toekomstige capaciteit van verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) in verschillende sectoren. VGN verleent medewerking aan dit onderzoek en roept haar leden op een korte enquête van het Nivel in te vullen. Dat kan nog tot 1 november.

schrijfblok en pen

Update: de mogelijkheid tot deelname is verlengd van 15 oktober naar 1 november 2021.

Advies over benodigde opleidingscapaciteit

Het Capaciteitsorgaan adviseert het Ministerie van VWS over de benodigde opleidingscapaciteit van zorgprofessionals. Om het huidige aantal werkzame PA’s en VS-en en aanverwante beroepen, en de vraag naar deze beroepsgroepen in de toekomst goed in te kunnen schatten is het perspectief van werkgevers van groot belang. In de enquête is ook een vraag opgenomen over wat uw verwachtingen voor de toekomst zijn voor deze beroepsgroepen.

De enquête is hier in te vullen. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. U kunt de enquête invullen tot 1 november. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Linda Flinterman of Elize Vis via: l.flinterman@nivel.nl of e.vis@nivel.nl

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: