Nivel-onderzoek naar de personeelscapaciteit in de gehandicaptensector

Het Nivel-onderzoek naar de huidige en toekomstige benodigde capaciteit van Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG), verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) wordt wederom verlengd. Organisaties uit de gehandicaptenzorg kunnen nog tot eind december deelnemen aan het onderzoek. Om de vraag naar deze beroepsgroepen in de toekomst goed in te kunnen schatten is het perspectief van werkgevers van groot belang. VGN verleent medewerking aan dit onderzoek en roept haar leden op een korte enquête van het Nivel in te vullen, ook de organisaties die (nog) geen verpleegkundig specialisten en physician assistants in dienst hebben.

schrijfblok en pen

Toekomstverwachtingen in beeld

In opdracht van het Capaciteitsorgaan voert het Nivel een onderzoek uit. Het Capaciteitsorgaan adviseert het Ministerie van VWS over de benodigde opleidingscapaciteit van zorgprofessionals. Om het huidige aantal werkzame AVG's, PA’s en VS-en en aanverwante beroepen, en de vraag naar deze beroepsgroepen in de toekomst goed in te kunnen schatten is het perspectief van werkgevers van groot belang. De VGN verleent daarom medewerking aan dit onderzoek en roept haar leden op de korte enquête in te vullen. Dat kan nog tot 31 december 2021. In de enquête is ook een vraag opgenomen over wat uw verwachtingen voor de toekomst zijn voor deze beroepsgroepen. 

Deelname tot eind november

De enquête is hier in te vullen. U kunt de enquête invullen tot 31 december 2021. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Linda Flinterman of Elize Vis via: l.flinterman@nivel.nl of e.vis@nivel.nl

Deze pagina is een onderdeel van