Nieuws

NOW tijdig definitief laten vaststellen!

Leestijd: 1 minuten
11 augustus 2021

In het kader van de corona-steunmaatregelen werd in april 2020 de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Kern van de regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten bij omzetverlies als gevolg van corona. Inmiddels zijn er meerdere NOW-subsidieperioden geweest. Werkgevers moeten na afloop van een subsidieperiode een definitieve aanvraag indienen bij het UWV voor de eindafrekening. De uiterste aanvraagdatum over de eerste NOW-subsidieperiode (maart-april-mei 2020) is 31 oktober 2021. Niet tijdige indiening kan leiden tot het terugvorderen van het volledige voorschot.

Rekenmachine.

NOW

De NOW kwam in de plaats van de regeling voor werktijdverkorting en wordt uitgevoerd door het UWV.  Bedrijven en organisaties die door de coronacrisis minimaal 20% omzetverlies lijden, kunnen bij het voldoen aan de voorwaarden via deze regeling een tegemoetkoming verkrijgen in de loonkosten. Met de tegemoetkoming kunnen werkgevers medewerkers met een vast en/of flexibel contract zo veel mogelijk doorbetalen en in dienst houden. Op basis van een goedgekeurde aanvraag wordt in eerste instantie een voorschot verstrekt, veelal 80% van het verwachte omzetverlies.

Definitieve vaststelling

Na afloop van een NOW-subsidieperiode moet een werkgever die gebruik heeft gemaakt van NOW-steun de tegemoetkoming definitief laten vaststellen door het UWV. Dit gebeurt aan de hand van een door de werkgever in te dienen aanvraag tot eindafrekening. In de definitieve berekening wordt op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom berekend op hoeveel subsidie er recht bestaat. Op basis hiervan wordt bepaald of er nog een nabetaling volgt of (een deel van) het voorschot moet moet worden terugbetaald.

Periode van indiening

Voor elke NOW-subsidieperiode geldt een uiterste datum waarop de aanvraag voor de eindafrekening bij het UWV ingediend dient te zijn. Bij niet tijdige indiening is het risico dat de definitieve tegemoetkoming op € 0 wordt vastgesteld en dat het hele voorschotbedrag wordt teruggevorderd.

Voor de eerste NOW-subsidieperiode (maart-april-mei 2020) geldt als uiterste datum voor het indienen van een aanvraag eindafrekening 31 oktober 2021.
Voor de tweede NOW-subsidieperiode (juni t/m september 2020) is de uiterste aanvraagdatum voor de eindafrekening 5 januari 2022.
Voor NOW-periode 3 (oktober t/m december 2020) geldt 26 juni 2022, voor NOW-periode 4 ( januari t/m maart 2021) en NOW-periode 5 (april t/ juni 2021) is de uiterste aanvraagdatum voor de eindafrekening 23 oktober 2022

Meer informatie

Meer informatie over de NOW en het aanvragen van een definitieve berekening vindt u op de site van het UWV en op die van de Rijksoverheid.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: