Nieuws

NZa rapporten: cliëntondersteuning en wachtenden in de langdurige zorg

29 maart 2017

De NZa heeft twee rapporten (bijlagen) uitgebracht, waaruit blijkt dat de Wlz-uitvoerders en zorgkantoren nog flinke verbeterslagen moeten maken om aan hun zorgplicht jegens de verzekerden te voldoen. De NZa houdt toezicht op de zorgkantoren en de Wlz-uitvoerders. Hun zorgplicht op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) omvat onder andere cliëntondersteuning en dat verzekerden tijdig passende zorg krijgen.

wlz

Jaarlijks monitort de VGN de Wlz-zorgcontractering en brengt herhaaldelijk de knelpunten ook onder de aandacht van de NZa, die hier veelal teleurstellend op reageert.   Zie voor de laatste rapportage Wlz zorgcontractering 2017 de knelpunten van aanbieders bij het maken van de ZZP-productie-afspraken. Die hebben gevolgen voor het in zorg kunnen nemen van cliënten. Aanbieders lopen bijvoorbeeld nog steeds financiële risico's als zij cliënten met een indicatie wel in zorg nemen, terwijl het onzeker is of deze 'productie' volledig gedekt zal worden door afspraken met het zorgkantoor.

Deze pagina is een onderdeel van: