Nieuws

NZa start kostprijsonderzoek forensische zorg

19 december 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit start begin 2013 een kostprijsonderzoek voor forensische zorg. Het onderzoek beperkt zich tot de kostprijzen van DBBC's. De NZa voert het onderzoek tegelijk uit met het kostprijsonderzoek in de curatieve GGZ.

Alle forensisch psychiatrische centra (tbs-klinieken) en de vier aanbieders van zorg aan sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) doen mee aan het kostenonderzoek. Daarnaast zijn er via een aselecte steekproef nog 18 aanbieders geselecteerd die GGZ-zorg leveren zowel met als zonder strafrechtelijke titel.

Informatieverzoek
Als u of uw organisatie binnen de steekproef valt, ontvangt u voor 21 december 2012 van dit jaar een informatieverzoek waarin is aangegeven welke specifieke inhoudelijke gegevens en informatie de NZa van u vraagt.

De komende maanden moeten de geselecteerde instellingen hun kostprijsgegevens over 2012 aanleveren. Mede op basis van deze data stelt de NZa de nieuwe tarieven vast. De nieuwe, transparant opgebouwde kostprijzen moeten zomer 2013 klaar zijn. DBC-Onderhoud voert het onderzoek voor de NZa uit.

Uitgebreide informatie over het kostprijsonderzoek vindt u op de website van de NZa.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga