Nieuws

NZa treft voorbereidingen op breed Wlz-kostenonderzoek in de gehandicaptenzorg

21 oktober 2022

De NZa is bezig met de voorbereidingen op een breed Wlz-kostenonderzoek in de gehandicaptenzorg. Het laatste kwartaal van 2022 inventariseert de NZa, met inbreng van zorgaanbieders en de VGN, de belangrijkste bekostigingsissues in de Wlz. Mede op basis van die informatie besluit de NZa in december of het jaar 2022 of het jaar 2023 het basisjaar wordt voor dit kostenonderzoek.

wlz

Tijdens het laatste grote Wlz-kostenonderzoek maakte de gehandicaptenzorgsector deel uit van het integrale kostenonderzoek Wlz over het basisjaar 2016. Dat onderzoek werd uitgevoerd door KPMG. Dit keer onderzoekt de NZa de diverse sectoren in de langdurige zorg - geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging - separaat. Dit najaar lopen de voorbereidingen voor onderzoek binnen de gehandicaptenzorg en de ggz (wonen).

Analyse van vereiste en beschikbare informatie

Voor de gehandicaptenzorgsector analyseert de NZa momenteel welke informatie bij het vorige kostprijsonderzoek in kaart is gebracht, welke verbeteringen daarop aangebracht kunnen worden en welke informatie aanbieders beschikbaar hebben. Hiervoor is een expertgroep samengesteld met controllers uit de sector. Ook de VGN denkt mee over de besluiten die de NZa de komende maanden neemt. Afhankelijk van het basisjaar dat wordt gekozen (2022 of 2023), leidt het kostenonderzoek tot nieuwe Wlz-tarieven per 2025 respectievelijk per 2026. Vooralsnog is de NZa voornemens het kostenonderzoek geheel in eigen hand te houden.

Notitie NZa

In bijgaande notitie van de NZa leest u meer over het aankomende brede Wlz-kostenonderzoek in de gehandicaptenzorg. Daarin is ook te vinden welke vier andere kostenonderzoeken die betrekking hebben op prestaties in de langdurige zorg de NZa in de planning heeft.  

Meedenken?

Zonder twijfel volgen de komende maanden momenten waarop de VGN of de NZa graag voorstellen rondom (de vormgeving van) dit Wlz-kostenonderzoek gehandicaptenzorg toetst aan de praktijk. Wilt u als financial daarover meedenken? Dat kunt u laten weten aan Renate Reusch, rreusch@vgn.nl.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch