Nieuws

NZa zoekt deelnemers aan pilot voor testen uitvraagtemplate Wlz-kostenonderzoek

12 april 2023

De NZa voert dit jaar een Wlz-kostenonderzoek uit in de gehandicaptenzorg. De NZa is op zoek naar zorgaanbieders die deel willen nemen aan de pilotfase. Deze pilotfase vindt plaats van 15 mei t/m 31 mei 2023. In de pilotfase test de NZa de uitvraagtemplate in Excel en het proces eromheen, zodat dat later bij de echte uitvraag tussen 29 juni en 15 september 2023 soepel loopt.

Langdurige zorg

Wat betekent deelname aan de pilot concreet? 

Als uw organisatie zich opgeeft voor de pilot ontvangt u op 15 mei 2023 de mededeling dat de gegevensuitvraag en gebruikshandleiding voor u klaar staan in het uitwisselportaal van de NZa. Het uitvraagtemplate kunt u t/m 31 mei 2023 invullen en aanleveren. Tijdens en na de pilot hoort de NZa graag uw feedback die ze gebruiken voor de verdere vormgeving van de uitvraag. Ook is het mogelijk om tijdens de pilotfase gebruik te maken van een speciale helpdesk voor het invullen van het template. Ook over deze ondersteuning ontvangt de NZa dan graag feedback.

Waarom zou u meedoen aan de pilot?

De NZa geeft aan:

  • U bent sneller klaar met de uiteindelijke gegevensuitvraag in de zomerperiode omdat u weet wat u kunt verwachten;
  • U profiteert van de voordelen van een kleinschalige pilot zoals de korte lijnen met het projectteam en de helpdesk;
  • U helpt ons het template inhoudelijk te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken;
  • Uw feedback draagt bij aan een zo soepel mogelijke gegevensuitvraag waar andere zorgaanbieders van kunnen profiteren.

Geef uw interesse voor de pilot uiterlijk 1 mei door aan de NZa 

Als u wilt deelnemen aan de pilot, kunt u een e-mail sturen naar kostenonderzoekenlz@nza.nl met uw naam en het e-mailadres dat de NZa voor verdere communicatie kan gebruiken. Uw interesse kunt u uiterlijk 1 mei doorgeven.  

Zoekt u meer informatie over het Wlz-onderzoek? 

Meer informatie over het Wlz-kostenonderzoek vindt u op de website die de NZa voor het aankomende kostenonderzoek in de langdurige zorg heeft gelanceerd.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch