Nieuws

Oproep: draag bij aan evaluatie ZonMw kennisprogramma Gewoon Bijzonder

19 september 2023

Met het kennisprogramma Gewoon Bijzonder stimuleert ZonMw al acht jaar onderzoek en implementatie in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Nu de tweede fase van dit programma op zijn einde loopt, wil ZonMw het programma graag evalueren. Naast een interne evaluatie, heeft ZonMw een extern bureau, XpertiseZorg gevraagd om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren. Deze richt zich zowel op het proces van aanvraag tot subsidie als op de impact van het programma op de kennisontwikkeling en toepassing van die kennis in de gehandicaptenzorg. Voor een digitale vragenlijst in dit kader wordt uw bijdrage gevraagd.

Achtergrond 

In het kader van de evaluatie heeft XpertiseZorg met een aantal projectleiders die subsidie hebben ontvangen interviews gehouden. Hiernaast is er een digitale enquête ontwikkeld waarin de informatie uit de interviews wordt getoetst en erop specifieke onderwerpen wordt ingezoomd. ZonMw waardeert het zeer als u de digitale enquête wil invullen. Vanuit de VGN is input gegeven via een interview. De digitale enquête wordt ook via andere kanalen van ZonMw verspreid. En ook de Associatie van Academische Werkplaatsen VB heeft aangegeven de lijst te willen verspreiden in haar netwerk. Het kan dus zijn dat dit bericht u op meerdere manieren bereikt. Het invullen van de enquête hoeft u uiteraard maar één keer te doen.

Link en meer informatie

Het invullen van de vragenlijst kan via deze link. Het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. De vragenlijst staat open tot en met woensdag 4 oktober.
Bij vragen over het onderzoek en/of de vragenlijst kunt u contact opnemen met Alette van Dijk van XpertiseZorg via a.vandijk@xpertisezorg.nl

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: