Nieuws

Oproep opschorten WW-boete

Leestijd: 3 minuten
18 maart 2020

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VGN samen met de andere werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete gevraagd. De minister is dringend verzocht de maatregel ‘tijdelijke oproepovereenkomst met als sanctie het hoge WW tarief van plus 5%’ op te schorten. Deze maatregel, die sinds 1 januari van toepassing is vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zet de continuïteit van zorgverlening onnodig onder druk.

wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19

Het coronavirus heeft een ongekend grote impact op de zorgverlening binnen alle zorgbranches. Op alle beschikbare medewerkers wordt meer dan ooit een extra beroep gedaan om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de gebruikelijke zorg en begeleiding zoveel mogelijk te continueren. Het risico is dat dit moet gebeuren met (steeds) minder personeel dan gebruikelijk wegens toenemend verzuim van werknemers met ziekteverschijnselen. Dit leidt tot een extra beroep op de nog beschikbare medewerkers met in de komende periode op grote schaal meer inzet dan de contractueel afgesproken arbeidsduur. Uiteraard moeten die extra uren aan medewerkers worden betaald, maar dan zonder WW-boete voor werkgevers.

Bijgaand treft u de brief aan Minister Koolmees aan.

Inmiddels heeft het Kabinet positief gereageerd op de oproep en zal de regeling worden aangepast. Zie ook ons bericht over de update van het kennisdocument over de premiedifferentiatie https://www.vgn.nl/nieuws/update-kennisdocument-premiedifferentiatie-ww…

 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep