Nieuws

Oproep voor inzenden dissertaties Ds. Visscherprijs 2024

14 juli 2023

Op 14 maart 2024 zal de Ds. Visscherprijs voor de vijftiende maal worden uitgereikt voor het beste proefschrift op het terrein van de gehandicaptenzorg, dat is verdedigd tussen 1 november 2021 tot 1 november 2023. Personen, die in aanmerking willen komen voor de prijs, of die anderen voor de prijs willen voordragen, worden uitgenodigd om uiterlijk 15 oktober 2023 publicaties in te zenden.

nikvanhoogstraten

Beoordelingscriteria 

De dissertatie moet een wetenschappelijke verhandeling zijn met een toegepast karakter. Daarmee wordt bedoeld dat de onderzoeksresultaten van praktische betekenis zijn voor de zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, en/of de verbetering van hun maatschappelijke positie. De ingezonden publicaties zullen naast hun wetenschappelijke impact ook worden beoordeeld op criteria van toegankelijkheid, originaliteit en maatschappelijke relevantie. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 20.000 bruto. Voor de genomineerden, die als tweede en derde worden verkozen, zijn prijzen van € 6.000 bruto beschikbaar.

Procedure

Zij die wensen mee te dingen naar de Ds. Visscherprijs 2024, dan wel degenen, die kandidaten voor de prijs willen voordragen, worden vriendelijk verzocht een aanmeldingsformulier aan te vragen bij het secretariaat:  jurysecretariaat@dsvisscherfonds.nl. Het ingevulde aanmeldingsformulier dient vervolgens, samen met zeven exemplaren van de dissertatie, aan het secretariaat te worden toegestuurd.

Oproep Ds. Visscherprijs 2024

Informatie over de achtergrond van de Ds. Visscherprijs, de jury en de procedure vindt u in deze oproep.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: