Nieuws

Oproep: vul de vragenlijst ‘NAH in het vizier’ in

06 juni 2019

Met het project ‘NAH in het Vizier’ (onderdeel van Gewoon Bijzonder) hebben we als doel dat mensen met NAH meer in het vizier komen. We halen kennis op uit de praktijk, bundelen deze en maken de informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals die met deze doelgroep werken. Laat daarom van je horen en vul de vragenlijst in.

man lacht naar vrouw aan tafel

Jouw kennis is van groot belang

Door middel van de vragenlijst willen we een overzicht maken van zowel de beschikbare als ontbrekende kennis en informatie ten aanzien van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit overzicht zal via het Kennisplein Gehandicaptenzorg gebundeld en online beschikbaar gesteld worden. Ken je andere begeleiders, onderzoekers, stafmedewerkers, gedragsdeskundigen, verwanten of anderen voor wie ‘NAH in het vizier’ relevant is?

Project NAH in het vizier

Het project ‘NAH in het vizier’ is een onderdeel van Gewoon Bijzonder. Het is een cocreatie tussen het Kennisplein Gehandicaptensector en NAH-kennisnetwerk. We halen kennis op uit de praktijk, we bundelen deze en maken de informatie, middels een leidraad beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Het project NAH in het vizier bestaat uit 2 fases:

  1. De eerste fase is de onderzoeksfase. Hiervoor is deze vragenlijst uitgezet om kennis en kennisbehoefte op te halen. Er wordt een rapport gemaakt van de opgehaalde informatie. Dit rapport publiceren we op het Kennisplein.
  2. Op basis van deze bevindingen zal er in de realisatiefase een leidraad worden gemaakt. Deze leidraad wordt zorgvuldig getest en aangevuld door zorgorganisaties die zich aanmelden voor dit verbetertraject/leernetwerk NAH in het Vizier.

Vragen of opmerkingen?

Wil je meer weten, heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar i.klabbers@vilans.nl.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink