Nieuws

Rapport NAH in het vizier presenteert kennis en kennisvragen

25 februari 2020

De aanwezige kennis en kennisbehoefte over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is door het Kennisplein Gehandicaptensector in opdracht van NPG Gewoon Bijzonder onderzocht. Hiervoor zijn zorgprofessionals, mensen met NAH en hun naasten bevraagd. De rapportage van deze eerste fase van ‘NAH in het vizier’ is nu beschikbaar.

Infographic met resultaten

NAH in het vizier fase 1

De rapportage noemt als belangrijke informatiebronnen: zorgstandaarden over niet-aangeboren hersenletsel (Traumatisch Hersenletsel, CVA/TIA en Kinderen en Jeugd), de kennisbundel NAH, modules van Hersenz en netwerken.  Er bleek veel bereidheid om kennis te delen. De kennisbehoeften richten zich op de volgende thema's: specifieke gevolgen van NAH, NAH in combinatie met andere problemen, naasten, meedoen en professionele ontwikkeling. 

NAH in het vizier fase 2

In het vervolgtraject wordt een leidraad ontwikkeld, waarin actuele kennis op een toegankelijke wijze bij elkaar gebracht wordt. Het doel van de leidraad, de bron van informatie, is om betrokkenen te stimuleren hun kennis en ervaring in de sector gemakkelijker te delen. Met deze kennis kan de ondersteuning van cliënten verder worden vorm gegeven, onderbouwd en/of getoetst. Daarnaast wordt in fase 2 door het Kennisplein Gehandicaptensector een actief leernetwerk ingericht, waarin gelegenheid is om met en van elkaar te leren op actuele vraagstukken rondom NAH. Dit leernetwerk zal najaar 2020 van start gaan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij J.Reinhard@vilans.nl

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: