Nieuws

Vragenlijst LVB in het Vizier

21 november 2017

Met het project ‘LVB in het Vizier’ (onderdeel van Gewoon Bijzonder) hebben we als doel dat mensen met LVB en problematisch middelengebruik en/of vermoedens van een stoornis in het gebruik van middelen meer in het vizier komen. We halen kennis op uit de praktijk, bundelen deze en maken de informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg die met deze doelgroep werken.

Vragenlijst
Door middel van een vragenlijst willen we een overzicht maken van zowel de beschikbare als ontbrekende kennis en informatie ten aanzien van problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB. Dit overzicht zal via het Kennisplein Gehandicaptenzorg gebundeld en online beschikbaar gesteld worden. Ken je andere begeleiders, onderzoekers, stafmedewerkers, gedragsdeskundigen of verwanten voor wie ‘LVB in het vizier’ relevant is? Nodig hen uit om de vragenlijst ook in te vullen!

Vul hier de vragenlijst in.

Voor veel Nederlanders hoort middelengebruik erbij, vooral het drinken van alcohol. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een verstandelijke beperking alcohol en andere middelen gebruiken. Vooral degenen met zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij komen echter relatief vaak in de problemen door hun alcohol- of drugsgebruik. Zowel de gehandicaptensector als de verslavingszorg schieten tekort in de preventie en zorg en ondersteuning voor deze groep. We constateren dat bestaande hierover kennis veelal gefragmenteerd en zeker niet overal en in de juiste vorm beschikbaar is.

Programma LVB in het Vizier
Het programma LVB in het Vizier bestaat uit 2 fases:

  • Fase 1

De eerste fase is de onderzoeksfase. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet om kennis en kennisbehoefte op te halen. Er wordt een rapport gemaakt van de opgehaalde informatie. Dit rapport zal hier op het Kennisplein worden gepubliceerd.

  • Fase 2

Op basis van deze bevindingen zal er in de realisatiefase een leidraad voor professionals worden gemaakt. Deze leidraad wordt zorgvuldig getest en aangevuld door zorgorganisaties die zich aanmelden voor dit verbetertraject/leernetwerk LVB in het Vizier.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen stuur je een e-mail naar info@kennispleingehandicaptensector.nl