Nieuws

Prijs voor proefschrift over verslaving onder mensen met een lvb

23 maart 2018

De Ds. Visscherprijs 2018 is op 22 maart toegekend aan Joanneke van der Nagel, voor haar proefschrift over middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze prijs voor het beste proefschrift in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waaraan een geldbedrag van 10.000 euro is verbonden, wordt eens in de twee jaar uitgereikt. In haar winnende proefschrift bepleit Joanneke van der Nagel meer preventie en screening op het gebied van problematisch middelengebruik onder mensen met een lvb en voor behandeling in samenwerking met de verslavingszorg. 

Uit haar onderzoek blijkt dat 62 procent van de mensen met een lvb rookt (aanzienlijk meer dan in de algemene bevolking), 64 procent alcohol gebruikt, vijftien procent de afgelopen maand cannabis gebruikte, en één procent stimulerende middelen als speed of cocaïne. Volgens medewerkers van instellingen die hen begeleiden leidt het middelengebruik vaak tot problemen.

De preventie van tabaksgebruik moet zich volgens Van der Nagel niet alleen richten op mensen met een lvb zelf, maar ook op hun naasten en begeleiders. Zij zijn immers belangrijke rolmodellen voor hen.

> NTZONLINE

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: