Nieuws

Probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen

22 maart 2016

Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Veel begeleiders krijgen er mee te maken. Om hen te ondersteunen bij de begeleiding van deze cliënten lanceert het CCE het thema Probleemgedrag op het Kennisplein Gehandicaptensector. Begeleiders vinden er onder meer hulpmiddelen, verhalen uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tools om mee aan de slag te gaan.

kennisplein

Probleemgedrag? Kijk verder!

Gedragsproblemen zijn doorgaans het resultaat van een negatieve wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving. Gedrag is problematisch als mensen uit de omgeving van een cliënt dat zo noemen. Denk aan agressie, zelfverwonding, teruggetrokken of angstig gedrag. De ernst, de duur en de frequentie van het gedrag zijn van invloed op de kwaliteit van bestaan van de persoon. Hoe kun je het probleemgedrag van een cliënt beter begrijpen en voorkomen? Dat kan door verder te kijken. Niet alleen naar de factoren bij de persoon zelf, maar ook naar factoren in de sociale, fysieke en organisatorische omgeving. Die kunnen het gedrag mede veroorzaken of in stand houden.

Mooie samenwerking

Het nieuwe thema is opgezet met het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), expert op het gebied van probleemgedrag. Het Kennisplein Gehandicaptensector is van en voor het werkveld. De samenwerking biedt handvatten om cliënten met een verstandelijke beperking met deze problematiek te ondersteunen.

Aan de slag

Onder het thema vind je feiten, achtergrondinformatie, leer je van casussen uit de praktijk en vind je praktische tools die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld de handreiking bij zelfverwondend gedrag, die beschrijft hoe je te werk kunt gaan bij zelfverwondend gedrag en ook te gebruiken is bij andere vormen van probleemgedrag zoals ernstige agressie of destructief gedrag. Of een analysemodel waarmee je in 4 stappen kunt zoeken naar somatische verklaringen van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor de informatie en andere praktische tools, kijk op www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag.