Publicatie Verantwoordingsdocument Tarieven Wlz

De NZa heeft op 19 oktober - na geruime vertraging -  het verantwoordingsdocument "Prestaties en tarieven langdurige zorg" gepubliceerd. 

munten

In dit document legt de NZa uit hoe zij van kosten tot tarieven is gekomen. Hierbij wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid van uitkomsten (per prestatie) en hoe daarmee is omgegaan bij de uiteindelijke tariefsbepaling op prestatieniveau. Hierbij geeft de NZa inzicht in de opbouw van de verschillende tarieven.

U vindt het document in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van