Nieuws

Reikwijdte aanspraak schoonmaak in de Wlz verbreed

13 maart 2017

De staatssecretaris heeft besloten om de aanspraak schoonmaak in de Wlz te verbreden tot huishoudelijke hulp. Hierdoor vallen meer activiteiten dan alleen het schoonhouden van het huis onder de Wlz. Deze verbreding wordt nog in de Wet aangepast, maar vooruitlopend daarop kan de nieuwe definitie al per 1 april worden gehanteerd.

schoonmaak sprays

Schoonmaak wordt huishoudelijke hulp

Aanleiding voor deze aanpassing is de overheveling van schoonmaak van de Wmo naar de Wlz voor cliënten met een MPT. Gebleken is dat in veel gemeenten huishoudelijke hulp werd geboden, met een bredere invulling dan alleen schoonmaak. De staatssecretaris heeft daarom besloten de aanspraak voor schoonmaak in de Wlz te verbreden tot huishoudelijke hulp. De verbreding is met name van belang voor cliënten met een MPT, die nu ook andere activiteiten, zoals opruimen en maaltijden klaarmaken, kunnen laten uitvoeren. Deze activiteiten waren voor de andere leveringsvormen al binnen de Wlz mogelijk.

De wetswijziging neemt lange tijd in beslag. De staatssecretaris zal deze wijziging dan ook opnemen in de binnenkort te verschijnen voortgangsrapportage Wlz, zodat alle partijen hiermee kunnen werken.

Informatie over deze wijziging kunt u vinden op de site van VWS. De informatie wordt daar steeds aangevuld.

Aanpassingen zorginkoop en beleidsregel NZa

De zorgkantoren hebben naar aanleiding van deze wijziging aanvullende beleid gepubliceerd, deze wordt nog verder aangevuld. De Nza heeft ook een aanpassing in de prestatiebeschrijving  schoonmaak in de beleidsregel MPT 2017 aangekondigd.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos