Nieuws

Reparatiewet Wzd 2021 in werking getreden

11 november 2021

Op 6 november 2021 is de Reparatiewet Wzd in werking getreden. De Reparatiewet corrigeert een aantal fouten in de Wzd en voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergoten. Meer informatie over de wijzigingen in de Wzd leest u in ‘Handreiking reparatiewetten Wzd‘ opgesteld door ActiZ en VGN (zie bijlage).

man zit in rolstoel naast tekst wet zorg en dwang

De Reparatiewet voegt het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt toe aan de opsomming van gegevens die digitaal beschikbaar moeten zijn ten behoeve van het toezicht door de IGJ. Het is daarmee wettelijke toegestaan de burgerservicenummers van cliënten te gebruiken. De burgerservicenummers moeten worden opgenomen in de digitale overzichten van onvrijwillige zorgverlening die halfjaarlijks aan de IGJ gestuurd worden.

Als bijlage van dit artikel tref je een overzicht aan van de aan te leveren informatie voor de periode 2021/2022.  

Wil je meer weten? Neem contact op met Jos Noordover (jnoordover@vgn.nl of 06 13214364).