Nieuws

Richtlijn ACM over samenwerken en informatie delen bij inkoop

15 december 2014

Voor de verdeling van capaciteit en herschikking van het zorgaanbod vanwege de transitie wordt onder andere in regiotafels door aanbieders en inkopers overleg gevoerd. Hiervoor is informatieuitwisseling nodig. Welke informatie aanbieders collectief of individueel met gemeenten en zorgkantoren mogen delen, staat in de richtlijn die de Autoriteit Consument van Markt (ACM) 15 december heeft gepubliceerd.

De ACM maakt de volgende fasering bij informatie-uitwisseling:

  • Informatie delen: op verzoek van een zorgkantoor of gemeente kan collectief informatie worden gedeeld over de huidige capaciteit perzorgaanbieder, de regionale capaciteit en toekomstige regionale ontwikkelingen.
  • Vaststelling en toewijzing: het zorgkantoor en de gemeente stellen de gewenste situatie vast en wijzen het gewenste toekomstige zorgaanbod toe aan de specifieke zorgaanbieders. Dit zijn individuele gesprekken tussen de inkoper en de desbetreffende zorgaanbieder.
  • Uitvoering en coördinatie na inkoopbesluit: waar coördinatie nodig is om van de huidige situatie naar de door het zorgkantoor en de gemeente gewenste situatie te komen kan dit in onderling overleg plaatsvinden.

Deze richtlijn wordt ook aangehaald in de brief van 12 december die de staatsecretaris aan de Kamer heeft geschreven. In de bijlage bij de brief wordt verwezen naar het document 'Samenwerken hoe doe je dat'. Het is een verslag van 4 door VWS georganiseerde bijeenkomsten (rondgang) over samenwerking en mededinging in de zorg. In dit document staan in de vorm van voorbeelden de antwoorden die de NZa en ACM hebben gegeven op vragen van aan bieders over samenwerking.   

Deze pagina is een onderdeel van: