Nieuws

Rookvrije Gehandicaptenzorg: enquête stand van zaken

21 april 2023

Sinds 2021 werkt de VGN aan een Rookvrije Gehandicaptenzorg. Er is toen onderzocht wat de stand van zaken was bij leden. Na diverse acties, ontwikkeling van middelen, bijeenkomsten en ondersteuning door de aanjagers is het nu opnieuw tijd om de stand van zaken rondom rookvrij te onderzoeken.

Rookvrij logo

Vul de enquête Rookvrije Gehandicaptenzorg in  

Graag horen wij van leden of en in hoeverre zij aan de slag zijn gegaan met de beweging naar een rookvrije zorg. Welke stappen hebben organisaties gezet? En wat is er nodig om verder te kunnen? Graag horen wij van u, zodat wij zicht krijgen op de ontwikkeling van de beweging en mogelijk het aanjaagprogramma aan uw wensen kunnen aanpassen.  

  • Vul de enquête hier in
  • Wie mag dat doen: iedereen die werkzaam is in de gehandicaptenzorg en zicht heeft op welke stappen er gezet worden als het gaat om rookvrije zorg. Dat kan de projectleider rookvrije zorg zijn, maar ook een beleids- medewerker of de directie.  
  • Voor wanneer: vóór 30 mei 2023 

Tweede meting van de Rookvrije Gehandicaptenzorg  

In 2021 is de VGN gestart met het vormgeven van de beweging naar een rookvrije gehandicaptenzorg. De eerst stap daarin was inventariseren wat de stand van zaken was in de sector middels een vragenlijst/enquête. Toen gaf zestig procent van de VGN-leden die de vragenlijst invulde aan een beweging te maken richting rookvrije zorg.  Het grootste knelpunten bleek de vraag hoe dit aan te pakken. Om te onderzoeken hoe de beweging er nu voor staat, wordt er opnieuw een uitvraag gedaan.  

Acties sinds de start 

Sinds de start van de beweging naar rookvrij is er een definitie van rookvrij opgesteld voor de gehandicaptenzorg, er zijn materialen ontwikkeld, ledenbijeenkomsten gehouden en in BOZ verband is een juridisch kader opgesteld. Daarnaast zijn in 2022 twee aanjagers Rookvrije Ouderen- en Gehandicaptenzorg van start gegaan. Zij ondersteunen organisaties bij de beweging naar Rookvrij. 

Start van de Rookvrije Gehandicaptenzorg 

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is, dit is in aansluiting op de maatschappelijke beweging de Rookvrije Generatie. Op 18 november 2020 ondertekenden 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Namens de VGN ondertekende bestuursvoorzitter Boris van der Ham de verklaring. 

Meer weten over Rookvrij 

Kijk op www.vgn.nl/rookvrij voor meer informatie over de beweging naar rookvrij.  

 

Mara
Wil je meer weten?
Neem contact op met Mara Spit-Verdonschot

Deze pagina is een onderdeel van: