Nieuws

Samenvatting Onderzoek vergroten instroom Artsen Verstandelijk Gehandicapten

11 maart 2021

Welke aanpak is nodig om voldoende artsen te interesseren voor een opleiding tot Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG)? Het Onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) voerden samen, met subsidie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het ministerie van VWS, een onderzoek uit naar het vergroten van de instroom van Artsen Verstandelijk Gehandicapten. Welke acties zijn nodig om zoveel mogelijk beschikbare opleidingsplaatsen ingevuld te krijgen?

AVG arts

CINOP en NVAVG verzamelden input voor een concreet actieplan om de instroom van te vergroten. In het onderzoek is gewerkt aan een doelgroepen- en stakeholderanalyse, om in kaart te brengen welke inzichten verschillende relevante doelgroepen en/of stakeholders hebben met betrekking tot beroepskeuze, de AVG opleiding, het beroepsbeeld en het imago en de bekendheid van AVG.

Drijfveren en belemmeringen

Wat zien de verschillende doelgroepen en stakeholders als drijfveren en belemmeringen om te kiezen voor het specialisme/de opleiding AVG? Daarnaast is gevraagd wat (zij denken dat) gedaan kan worden om de instroom te vergroten. In dit rapport zijn inzichten, quick wins en oplossingen voor de langere termijn in kaart gebracht.

Het volledige eindrapport leest u in de bijlage.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: