Nieuws

Save the date! Werksessies ontwikkelingen in dagbesteding in de gehandicaptensector

Leestijd: 1 minuten
14 januari 2021

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in dagbesteding. Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om dagbesteding midden in de maatschappij te organiseren, te zorgen dat cliënten een betekenisvolle invulling hebben van hun dag en/of om leerwerkplekken vorm te geven waarin hun cliënten zich verder kunnen ontwikkelen.  De coronacrisis heeft deze nog verder versneld en dit brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

hand schrijft met pen op kalender

De VGN wil de ingezette ontwikkeling van de dagbesteding ondersteunen en versterken. Daarom heeft de VGN Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een onderzoek te doen naar de bestaande ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding en de kansen en belemmeringen waar deze ontwikkelingen mee te maken hebben. AEF houdt hiervoor verkennende interviews en organiseert een aantal themagerichte werksessies. Doel van de werksessies is om in gesprek te gaan met organisaties (managers, beleidsmedewerkers, begeleiders) en cliënten en hun netwerk over de wensen, kansen en beperkingen in de dagbesteding. In de werksessies zullen zowel de vorm van, de inhoud van en de randvoorwaarden voor dagbesteding aan bod komen. We gaan uit van interactieve sessies, waarin deelnemers van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan (één van) deze werksessies.
 
De werksessies vinden plaats op 1, 4, 8 en 11 februari van 13:00 – 15:00 uur via Zoom. In elke werksessie staat één thema centraal. Binnenkort versturen we meer informatie over de thema’s, het programma en aanmelden. Graag willen we u vragen om - bij interesse - deze data alvast in uw agenda te reserveren. Breng dit bericht ook vooral onder de aandacht van een collega. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze ‘save the date’? Neem dan contact op met Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl of 06-42588519)