Nieuws

Schoonmaak (MPT) en zorg- en dienstverleningsovereenkomst

04 oktober 2016

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de schoonmaak voor Wlz-cliënten met een MPT vanuit het gemeentelijk domein over naar de Wlz. Het extra MPT budget dat hiervoor beschikbaar komt, hoeft niet per se voor schoonmaak te worden ingezet. Het budget mag ook uitgewisseld worden met de overige functies in het MPT. Volgens het (aanvullende) inkoopbeleid van de zorgkantoren moet de dossierhouder MPT zorg dragen voor de borging van de schoonmaak.  Zie hierover ons artikel. De VGN adviseert u om voor 31 december met de desbetreffende cliënten te bespreken of zij in 2017 schoonmaak willen ontvangen of (deels) andere zorg willen ontvangen en dit vast te leggen. 

schoonmaak sprays

Zorgovereenkomst en MPT.

Wij raden u aan om tijdig voor 1 januari 2017 met de cliënt in gesprek te gaan én vanwege alle duidelijkheid voor de cliënt en uw zorgkantoor (eventuele controle) om de MPT afspraak met de cliënt vast te leggen. In het VGN model zorg- en dienst verleningsovereenkomst is bij het zorgarrangement (individuele deel van de overeenkomst) voorzien in de leveringsvorm MPT, met uitwerking daarvan in het zorgplan. Vaak wordt de zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en alleen het zorgplan aangepast.  U kunt deze systematiek handhaven en hoeft geen volledig nieuwe zorgovereenkomst te sluiten. Van de bespreking en de gemaakte afspraak over schoonmaak of andere inzet van het mpt budget maakt u aantekening in het zorgplan.  

 

Deze pagina is een onderdeel van: