Nieuws

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over kapitaallasten Care

28 april 2017

De staatssecretaris schrijft op 20 april dat hij met de zorgbranches in gesprek gaat over het niet-onderhandelen van de NHC-tarieven. Inmiddels weten we via ZN dat de zorgkantoren voor 2018 zelf niet zullen gaan onderhandelen. Het gesprek met VWS zal zich dus meer richten op de jaren daarna.

Op 20 april informeerde staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de stand van zaken van de kapitaallasten in de Care. Hij memoreert de Kamer de brief die de VGN geschreven heeft over het niet-onderhandelen van de NHC-tarieven. In een ander artikel op onze site hebben we u inmiddels vermeld dat ZN de contouren van het inkoopbeleid voor 2018 heeft gepubliceerd. Daarin staat expliciet vermeld dat de zorgkantoren voor 2018 niet zullen onderhandelen over de NHC en de NIC. De VGN is daar tevreden over.

In de Kamerbrief gaat de staatssecretaris verder uitgebreid in op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren van het overgangsregime en op de effecten van het beleid om ‘Langer thuis wonen’ te bevorderen. Dat is informatief, maar we vinden wel dat de brief een sterke focus legt op de ouderenzorg en slechts weinig ingaat op de gehandicaptenzorg. De GGZ komt zelfs helemaal niet in beeld. Desalniettemin geeft de brief een goed beeld van de huidige stand van zaken en we wachten nu de uitnodiging van VWS af voor het volgende gesprek. Gelukkig is voor de NHC de eerste druk voor 2018 nu even van de ketel.

De brief voegen we integraal als bijlage toe.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: