Nieuws

Steeds beter antwoord op de problematiek van de moeilijk plaatsbaren

21 juni 2019

Nieuwsuur vroeg gisterenavond aandacht voor het aanhoudende ontbreken van passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Met een blog vult VGN-directeur Frank Bluiminck de inhoud van de uitzending aan.

Daarin toont hij allereerst veel begrip voor de problematiek waarmee cliënten en hun verwanten te maken hebben. Gevolgd door duiding van de oorzaken en een verwijzing naar de nauwe samenwerking tussen zorgkantoren, cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en het ministerie van VWS, die in volle gang is. Die samenwerking zet volgens Bluiminck een fundamentele verandering in de gehandicaptenzorg in gang. Hij spreekt daarbij de wens uit dat gemeenten snel reageren op deze ontwikkeling.

“Het kennisniveau in de sector moet omhoog, zodat de cliënt niet hoeft te verhuizen als de zorg intensiveert of als er een crisis is. Te vaak nog maken cliënten een mars langs vele instituties. Vanaf 2020 gaan we werken met de erkenning van specialistische aanbieders die hun bewezen kennis en kunde verder ontwikkelen en delen, zodat andere aanbieders die kennis eigen kunnen maken. Het gevolg zal zijn dat iedereen er potentieel op vooruit gaat. De cliënt kan blijven wonen waar hij/zij woont, de specialistische aanbieder krijgt erkenning voor onderzoekwerk en kennisontwikkeling en de reguliere zorgaanbieders kunnen beschikken over een schat aan kennis en ervaring, waarmee zij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, in de meest moeilijke omstandigheden.”

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: