Nieuws

Stroomschema Zorg op school

17 december 2015

Met de transities is er veel veranderd. Ook als het gaat om de financiering van extra zorg - of jeugdhulp - in het onderwijs. Op de website www.passendonderwijs.nl is nu een stroomschema gepubliceerd waarmee duidelijk wordt onder welke wet een zorgvraag valt en wie wanneer verantwoordelijk is. 

Soms is er voor kinderen met een beperking extra zorg op school nodig. Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). In het nieuwe stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in het onderwijs wordt geregeld en verantwoord.