Nieuws

Subsidie palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: een gereedschapskist

03 juli 2019

Het project “Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” wil zorgprofessionals en hun organisaties ondersteunen in het bieden van goede palliatieve zorg. Dit gebeurt door de implementatie van een ‘Gereedschapskist’ met bestaande werkwijzen, methoden of hulpmiddelen. De Netwerken Palliatieve Zorg kunnen, samen met zorgaanbieders, subsidie aanvragen om het project te gaan uitvoeren.

gereedschapskist

Eind vorig jaar informeerden we op onze website over de eerste fase van de subsidieoproep Palliantie van ZonMW. De tweede oproep voor de praktijk staat nu open. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvragen is dinsdag 3 september 2019, 14.00 uur. De volledige oproep vindt u hier

Kans voor de gehandicaptenzorg

Voor zorgaanbieders biedt deelname een kans om met subsidie te werken aan betere palliatieve zorg. Het gaat om het implementeren en verder ontwikkelen van praktische methoden. Elk Netwerk Palliatieve Zorg mag, in samenwerking met één of meerdere gehandicaptenzorgaanbieders, subsidie aanvragen om het project te kunnen uitvoeren. Het maximaal aan te vragen bedrag (per netwerk) is 75.000 €. De looptijd van het project is 30 maanden. Meer informatie over het project staat hier.

Mee doen

De Netwerken Palliatieve Zorg moeten de aanvraag indienen. Dus de eerste stap voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg is contact op te nemen met het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio. U kunt ook contact opnemen met Anke de Veer, senior onderzoeker bij het Nivel, a.deveer@nivel.nl, 030 2729764.

Deze pagina is een onderdeel van: