Nieuws

Subsidie SectorplanPlus 2022-2023 nu aanvragen!

Leestijd: 2 minuten
02 augustus 2022

Op 2 augustus is bekend geworden dat het portal voor het aanvragen van subsidie SectorplanPlus voor het studiejaar 2022-2023 alsnog is geopend. Tot en met 21 augustus kunnen aanvragen pro forma worden ingediend. Vervolgens is er tot 30 september a.s. de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen. Van 22 augustus tot en met 30 september zal er tevens een tweede aanvraagronde zijn voor opleidingstrajecten die op z'n vroegst starten op 30 september.

sectorplanplus

SectorplanPlus is een belangrijk en bewezen succesvol financieringsinstrument om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Met de regeling, die net als de afgelopen jaren wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus, is komend studiejaar ongeveer € 100 miljoen gemoeid. In algemene zin geldt dat subsidie uit hoofde van het SectorplanPlus 2022-2023 mag worden gecombineerd met de regelingen Stagefonds Zorg en Praktijkleren.

Vertraagd

Het openstellen van het aanvraagportal is volgens het ministerie van VWS vertraagd vanwege de verplichte toets van de regeling op staatssteun. Gehoopt was op openstelling ruim voor de zomervakantie met het oog op de start van het nieuwe studiejaar.

Wat

De regeling SectorplanPlus 2022-2023 is in grote lijnen vergelijkbaar met het lopende SectorplanPlus. Wel vervalt de financiering van oriëntatiebanen.
De verantwoordingslast voor organisaties is verder vereenvoudigd binnen de regeltechnische mogelijkheden.

Aanvagen

Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus ingediend zijn om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in BBL en HBO opleidingen). 
Als u nog geen exact beeld heeft, kunt u een inschatting maken van de deelnemersaantallen per activiteit. Na 21 augustus heeft u tot en met 30 september 2022, 17.00 uur, gelegenheid om de aanvraag bij te stellen.

Aanvragen doet u via het portal van SectorplanPlus. Hier vindt u ook meer informatie zoals het Programma van Eisen. U treft dit PvE ook onderstaand aan.

2e aanvraagtermijn

Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode is de afspraak gemaakt, dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17.00 uur op 30 september 2022.  Maar let op! Voor ingediende aanvragen in de periode van 22 augustus tot en met 30 september zijn slechts opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst op 30 september 2022 starten.
Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt in de tweede aanvraagtermijn geen subsidie afgegeven. Die moeten dus (pro forma) worden meegenomen in de nu geopende aanvraagtermijn.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de site van SectorplanPlus en het genoemde Programma van Eisen. RegioPus / SectorplanPlus is nog voornemens een informatiebijeenkomst te beleggen. Houd de berichtgeving daarover in de gaten! 

 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep