Nieuws

Subsidiekans samenwerking Gehandicaptensector en GGz-sector

20 april 2021

Het ZonMw programma Gewoon Bijzonder wil bijdragen aan verbeteringen voor de doelgroep mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Nieuw te vormen of bestaande samenwerkingsverbanden tussen de gehandicaptensector en de ggz-sector kunnen daarom tot 3 juni maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel ter verbetering van de diagnostiek en/of behandeling van mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Het doel van deze subsidieoproep is om een gedragen onderzoeksopzet te ontwikkelen in aansluiting op een praktijkkwestie en tevens een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen.

Randvoorwaarden 

  • De aanvraag betreft een beschrijving van de vermoedelijke praktijkkwestie waarvoor in het onderzoek, dat het samenwerkingsverband gaat doorontwikkelen binnen de aanpak Cirkelen Rond Je Onderzoek (Hogeschool Utrecht), een oplossing gezocht gaat worden. 
  • In het samenwerkingsverband werkt ten minste één onderzoeksorganisatie samen met minimaal twee niet-academische instellingen c.q. zorginstellingen (één uit de gehandicaptensector en één uit de ggz-sector) en ervaringsdeskundigen en/of hun naasten. Partijen zeggen het samenwerkingsverband voor ten minste de volledige looptijd van het project toe.

Verdere informatie 

Voor verdere informatie en de volledige subsidieoproep, klik hier. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: