Nieuws

Subsidiekansen voor kennisvragen uit de praktijk rond dementie

25 maart 2016

Het ZonMw onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel biedt subsidies van € 100.000 - € 150.000 voor onderzoeksprojecten rond kennisvragen in de praktijk van de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Aanvragen hiervoor kunnen tot 12 mei 2016 worden gedaan door regionale samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars, bedrijven, organisaties in de domeinen van zorg, welzijn en wonen

Het programma Memorabel

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren.

Focus van deze subsidieronde

De projecten beantwoorden kennisvragen die zijn afgeleid van problemen die worden ervaren in de praktijk van de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Behalve innovatieve projecten en succesvolle voorbeelden, kan het ook gaan over de organisatie in de verschillende domeinen van zorg en welzijn. Bijvoorbeeld over modellen waarbij de inhoud van zorg en de samenwerking binnen de keten samen komen. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek. De ‘praktijk’ omvat naast het zorgdomein ook dat van welzijn en wonen.

Het gaat hierbij om actie-onderzoek of ontwerpgericht onderzoek naar het antwoord op de kennisvragen. Het kan gaan om interventies of best practices die onvoldoende zijn onderbouwd of waarvan de resultaten van implementatie onvoldoende bekend zijn. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma Memorabel, de aanvraagprocedure en de criteria klik hier.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten