Nieuws

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional uitgebreid met een specifieke doelgroep

Leestijd: 1 minuten
06 december 2020

Deze wijziging komt neer op het toevoegen van een nieuwe doelgroep aan de subsidieregeling, namelijk jeugdprofessionals met een niet passend hbo-diploma die op het moment van de aanvraag tot inschrijving in het kwaliteitsregister jeugd korter dan één jaar werkzaam waren in het jeugddomein.

Documenten en twee handen

Achtergrond

Op grond van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (hierna: de subsidieregeling) kunnen subsidies worden verstrekt voor deelname aan de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Deze wijziging ziet op het toevoegen van een nieuwe doelgroep aan de subsidieregeling, namelijk jeugdprofessionals met een niet passend hbo-diploma die op het moment van de aanvraag tot inschrijving in het kwaliteitsregister jeugd korter dan één jaar werkzaam waren in het jeugddomein. Voor deze jeugdprofessionals geldt, net als voor jeugdprofessionals zonder diploma op hbo-niveau in het jeugddomein, als herregistratievoorwaarde dat zij binnen vijf jaar en drie maanden vanaf het tijdstip van aanvang van die termijn een scholingstraject (EVC-procedure) hebben doorlopen. Na het succesvol afronden van een EVC-procedure kan een vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ worden behaald, waarmee de jeugdprofessionals kunnen aantonen dat ze beschikken over de competenties om taken uit te voeren waarvoor de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional is vereist. Met dit vakbekwaamheidsbewijs kunnen de jeugdprofessionals vervolgens voor 1 april 2023 een verzoek tot herregistratie in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals indienen.

De wijziging bevordert het behoud van deze professionals in het jeugddomein. Als de jeugdprofessionals hun registratie in het kwaliteitsregister jeugd verliezen en geen werkzaamheden meer kunnen uitvoeren die door een geregistreerd professional moeten worden gedaan, kan dit in de praktijk betekenen dat zij het risico lopen hun huidige functie niet meer te kunnen vervullen. Een tekort aan voldoende vakbekwame jeugd- en gezinsprofessionals onderstreept het belang van deze wijziging.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner