Nieuws

Tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten daalt snel

14 oktober 2014

De afgelopen jaren heeft de gehandicaptenbranche zich maximaal ingespannen om zoveel mogelijk artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) op te leiden. Met succes blijkt nu, want uit berekeningen van het Capaciteitsorgaan blijkt dat het tekort aan AVG’s snel daalt.

Tussen nu en 2018 daalt het tekort van tien naar hooguit twee procent. In aantallen is dat een daling van twintig naar vier AVG’s. Deze daling is vrij zeker, want de berekening is gebaseerd op de gerealiseerde instroom in 2013 en 2014 en een verwachte instroom in 2015 van zestien artsen in opleiding (aio’s), terwijl 24 subsidiabele instroomplaatsen beschikbaar zijn. Mochten twintig aio’s in 2015 met de opleiding beginnen, dan zou het tekort aan AVG’s in 2018 volledig zijn ingelopen.

Deze pagina is een onderdeel van: