Nieuws

Tessa Frankena wint Ds. Visscherprijs 2020

29 oktober 2020

De winnaar van de Ds. Visscherprijs 2020 is dr. Tessa Frankena met haar proefschrift Optimising inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities.

mevrouw tessa frankena spreekt in microfoon

Uit het juryrapport:

De jury is van oordeel dat dit baanbrekende proefschrift heeft gezorgd voor meer duidelijkheid over wat inclusief onderzoek is en de meerwaarde daarvan. Proefondervindelijk is Tessa Frankena samen met Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen (als co-onderzoekers met een verstandelijke beperking) nagegaan wat hun bijdrage aan een onderzoekstraject kan zijn en inventariseerde zij welke factoren een rol spelen om zo goed mogelijk in alle onderdelen samen te werken en te kunnen participeren.

Het meenemen van de kennis en ervaring van mensen met een verstandelijke beperking zelf is een belangrijke toegevoegde waarde voor het formuleren van de onderzoeksvraagstelling en onderzoeksopzet, en van belang voor de communicatie en implementatie van onderzoeksresultaten.

Bijzonder bij dit proefschrift is de persoonlijke reflectie op de samenwerking in dit onderzoek. Van belang is verder een in internationaal verband tot stand gekomen ‘consensus statement’ met richtlijnen waarin opgeroepen wordt tot het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking, ook hen met een ernstige beperking, alsmede hun naasten. Het statement roept op tot het bevorderen van deelname aan onderzoek door mensen met een verstandelijke beperking en hen daarbij zodanig ook praktisch te ondersteunen dat de balans tussen onderzoekskwaliteit en de kwaliteit van inclusieve methoden gewaarborgd wordt. Dit statement is tegelijk ook een stimulans tot inclusief onderzoek bij andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen.

De twee andere genomineerden, die beiden een tweede prijs ontvingen, waren:

Dr. Maaike Marijn van Rest voor haar proefschrift “Social Information Processing in Adolescents with Mild to Borderline Intellectual Disability” en Dr. Cis Vrijmoeth voor zijn proefschrift “Timely identification of people with intellectual disabilities in need of palliative care”.

De uitreiking, die eerder in maart in de Janskerk in Utrecht zou plaatsvinden en uitgesteld werd vanwege corona, vond nu plaats in de Academiezaal van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ondanks de beperkende maatregelen was het een mooie bijeenkomst die velen via een livestream toch konden volgen.

Na een overzicht door Dr. Wil Buntinx over “50 jaar wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg” verzorgden de drie genomineerden een presentatie over hun proefschrift. Daarna volgde de Ds.Visscherlezing, die gehouden werd door Prof.dr. E. Kimman s.j. over “Meerwaarde van beperking: de gehandicapte mens als voorbeeld”. Na het voorlezen van het juryrapport kon Dr. Ad Lansink, voorzitter van het Ds.Visscherfonds, dan eindelijk de winnaars feliciteren met hun prijs.

De prijs wordt i.s.m. het NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie in het belang van mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000 en de twee andere winnaars krijgen elk € 3.000. Er waren dit keer zeventien inzendingen.

De jury bestond uit:

Prof. Dr. Petri Embregts (voorzitter), Drs. Ruud Geus (jurysecretaris), Drs. Paul Goderis (bestuurslid Ds. Visscherfonds), Prof. Dr. Bea Maes, Dr. Sandra Mergler, Prof. Dr. Geraline Leusink, en Prof. Dr. Annette van der Putten.  

Meer informatie over de prijsuitreiking, zoals het juryrapport, de twee lezingen, de samenvattingen van de dissertaties en de presentaties van de drie genomineerden, alsmede de samenvattingen van alle overige inzendingen is hier te lezen. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: